Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Đăng ngày 29-03-2017 11:06

Thực hiện Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2017, Văn phòng UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 881/KH-VP ngày 28 tháng 3 năm 2017 V/v KH thực hiện 03 nhiệm vụ trong tâm năm 2017

      

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT