Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Đăng ngày 22-02-2019 20:19

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm đối với các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện năm 2019, Văn phòng UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 476/KH-VP ngày 21 tháng 02 năm 2019 v/v thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019


   

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT