Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố
Họ và tên Chức vụ Điện thoại  Địa chỉ E-mail
Nguyễn Hà Nam Chánh Văn phòng 0903 585161 namnh2@danang.gov.vn
Phan Văn Sơn Phó Chánh Văn phòng 0905 705 705 sonpv2@danang.gov.vn
Đinh Quang Cường Phó Chánh Văn phòng 0913 075 072 cuongdq@danang.gov.vn
Nguyễn Thành Trung Phó Chánh Văn phòng 0905 499 678 trungnt@danang.gov.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT