Ngày 29-3, tại lễ Công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố thông tin về chủ trương điều chỉnh hai nội dung tại bảng giá đất chu kỳ 2020-2024 và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, điều chỉnh tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê trên địa bàn thành phố.