Thông tin quy hoạch sử dụng đất

  • bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Hải Châu Đăng ngày 23-07-2019 14:59
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Vang Đăng ngày 23-07-2019 14:58
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Sơn Trà Đăng ngày 06-09-2018 14:56
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 06-09-2018 14:55
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu Đăng ngày 06-09-2018 14:53
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu Đăng ngày 06-09-2018 07:26
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu Đăng ngày 24-07-2018 14:49
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Cẩm Lệ Đăng ngày 24-07-2018 14:48
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Sơn Trà Đăng ngày 24-07-2018 14:46
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 24-07-2018 14:43