Thông tin quy hoạch sử dụng đất

  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Hải Châu Đăng ngày 24-07-2018 14:40
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Cẩm Lệ Đăng ngày 24-07-2018 14:39
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hòa Vang Đăng ngày 24-07-2018 14:34
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Thanh Khê Đăng ngày 24-07-2018 14:32