Thông tin quy hoạch sử dụng đất

  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu Đăng ngày 06-09-2018 14:53
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu Đăng ngày 06-09-2018 07:26
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu Đăng ngày 24-07-2018 14:49
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Cẩm Lệ Đăng ngày 24-07-2018 14:48
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Sơn Trà Đăng ngày 24-07-2018 14:46
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 24-07-2018 14:43
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Hải Châu Đăng ngày 24-07-2018 14:40
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Cẩm Lệ Đăng ngày 24-07-2018 14:39
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hòa Vang Đăng ngày 24-07-2018 14:34
  • Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Thanh Khê Đăng ngày 24-07-2018 14:32