Thông tin quy hoạch sử dụng đất

  • Về bổ sung kế hoạch sử dụng đất quận Liên Chiểu Đăng ngày 23-07-2019 15:02
  • Về việc bổ sung dự án Khu vực Cồn Dầu tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cẩm Lệ Đăng ngày 23-07-2019 15:01
  • bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Hải Châu Đăng ngày 23-07-2019 14:59
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Vang Đăng ngày 23-07-2019 14:58
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Sơn Trà Đăng ngày 06-09-2018 14:56
  • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 06-09-2018 14:55