Đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu A1-2-1 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng
Đăng ngày 20-02-2024 10:49, Lượt xem: 257

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu A1-2-1 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá đối với khu đất nêu trên, cụ thể:

1. Thông tin khu đất đấu giá

Tên tài sản đấu giá

Khu đất ký hiệu A1-2-1 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Diện tích đấu giá

9.754,1 m2

Mục đích sử dụng đất

Đất Thương mại dịch vụ (Xây dựng Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê)

Hình thức cho thuê đất

Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Thời hạn sử dụng

50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm đấu giá

137.061.730 (đồng/m2)

Tiền bán hồ sơ

3.000.000 (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

tham gia đấu giá

267.382.764.000 (đồng/hồ sơ)

Bước giá

10.000 (đồng/m2)

2. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/02/2024 đến 16 giờ 00 ngày 13/03/2024.

3. Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại: Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các thông tin nêu trên để cho các Nhà đầu tư quan tâm được biết đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

(Nội dung cụ thể theo Thông báo số 334/2024/TB-ĐGVN ngày 19/02/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT