Ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn với đất
Đăng ngày 30-06-2023 18:23, Lượt xem: 175

Ngày 27-6, UBND thành phố ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ công đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, tập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố. Quyết định ban hành kèm 2 phụ lục về đơn giá sản phẩm đăng ký, cấp giấy chứng nhận đơn lẻ và đơn giá sản phẩm đăng ký, cấp giấy chứng nhận đồng loạt.

Theo đó, đối với sản phẩm đơn lẻ, giá đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu với tổ chức là 990.000 - 1.361.000 đồng/hồ sơ; đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận riêng lẻ đối với hộ gia đình, cá nhân là 305.000 - 408.000 đồng/hồ sơ; đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận riêng lẻ đối với tổ chức là 409.000 - 553.000 đồng/hồ sơ; đăng ký biến động đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân có cấp mới giấy chứng nhận là 415.000 - 608.000 đồng/hồ sơ; đăng ký biến động đất đai đối với tổ chức có cấp mới giấy chứng nhận là 458.000 - 672.000 đồng/hồ sơ.

Các trường hợp đăng ký biến động đất đai đối với tổ chức, cá nhân không cấp mới giấy chứng nhận quy định cụ thể tùy theo loại giấy tờ.

Đối với sản phẩm đồng loạt, giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở xã (chưa bao gồm quét hồ sơ) là 232.000 - 352.000 đồng/hồ sơ; đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở phường chưa bao gồm quét hồ sơ) là 422.000 - 785.000 đồng/hồ sơ; đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt tại xã (chưa bao gồm quét hồ sơ) là 328.000 - 361.000 đồng/hồ sơ; đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt tại phường (chưa bao gồm quét hồ sơ) là 366.000 - 431.000 đồng/hồ sơ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 10-7-2023.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác