Tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng
Đăng ngày 17-04-2023 16:34, Lượt xem: 148

UBND thành phố ban hành Công văn số 1757/UBND-ĐTĐT ngày 10-4-2023 giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất triển khai thực hiện Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 1-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung liên quan về việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đường bộ cao tốc tại tiết a) Điểm 2 Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 1-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 65/TB-VP ngày 20-2-2023 của Văn phòng UBND thành phố để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án trên địa bàn thành phố và các dự án đường bộ cao tốc đi qua thành phố (nếu có); báo cáo UBND thành phố.

Liên quan đến việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy để giải quyết, tháo gỡ; đồng thời, tham mưu UBND thành phố có báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ hàng quý, bắt đầu từ quý II năm 2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn trong việc xác định giá định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân, UBND thành phố giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây đựng và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ để nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến tiết c) Điểm 2 Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 1-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác