Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu Trung tâm Thương mại dịch vụ phía Đông Nam KTX sinh viên phường Hoà Khánh Nam
Đăng ngày 20-11-2022 18:12, Lượt xem: 1263

Ngày 16-11, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu Trung tâm Thương mại dịch vụ (siêu thị) phía Đông Nam ký túc xá sinh viên phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Khu đất Trung tâm Thương mại dịch vụ phía Đông Nam ký túc xá sinh viên phường Hoà Khánh Nam có diện tích 19.197m2; Phía Tây Bắc giáp đường Trần Văn Kỷ; Phía Tây Nam giáp đường Lê Doãn Nhạ; Phía Đông Nam giáp đường Nguyễn Sinh Sắc; Phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch (chưa thi công). Khu đất hiện được UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Khu đất được cho thuê là đất xây dựng Công trình Thương mại dịch vụ (Siêu thị); cho thuê theo hình thức trả tiền hàng năm. Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời hạn ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiêu chí đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, phải có đủ các điều kiện: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định, trong đó có các nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, nộp tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định; Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh phù hợp để thực hiện đầu tư và có vốn pháp định phù hợp với lĩnh vực kinh doanh theo quy định pháp luật; Phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Luật đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trước khi tham gia đấu giá, các cá nhân/tổ chức phải đặt trước 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Việc thu, nộp tiền đạt trước và xử lý tiền đặt trước được thực hiện theo Luật đấu giá tài sản.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Người có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia đấu giá phải mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được tiếp nhận không hạn chế về số lượng và được bảo quản theo chế độ “mật”. Thời điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá quyền sử dụng đất cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 2 ngày. Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 3 ngày làm việc trước khi mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

Sau khi hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, người tham gia đấu giá sẽ được hướng dẫn đăng ký tài khoản và được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản về cách thức đăng ký tham gia đấu giá, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Người đăng ký tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập để đăng ký tham gia đấu giá khu đất trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản theo hướng dẫn tại quy chế đấu giá của tổ chức thực hiện đấu giá. Khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo việc đăng ký đấu giá đúng hạn theo Thông báo đấu giá.

Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá trên cổng thông tin điện tử của tổ chức thực hiện đấu giá phải hoàn thiện đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn của tổ chức đấu giá trực tuyến. Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ người đăng ký tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

Dự kiến trong quý IV/2022 sẽ tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến; đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức trả giá đi lên với bước giá 05%/tiền thuê đất 1 năm (theo giá khởi điểm).

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc niêm yết việc đấu giá tại trụ sở của đơn vị mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và trụ sở Uỷ ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam ít nhất 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. Các thông tin chính phải niêm yết, gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Ngoài quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản thì tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc thành phố Đà Nẵng, trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc. Thời gian thông báo công khai lần thứ hai ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

Bên cạnh đó, Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đăng tải thông báo công khai việc đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Nội dung thông báo công khai việc đấu giá tài sản bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá. b) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản. c) Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá. d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Về phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất: Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt chuyển kết quả đấu giá, biên bản cuộc đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất lập hồ sơ, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và nội dung công nhận kết quả đấu giá, bao gồm: a) Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; c) Hồ sơ thửa đất, khu đất đấu giá; d) Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; đ) Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và Biên bản kết quả cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

 Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ trình và hồ sơ từ Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ trình và hồ sơ từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá được gửi cho: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam và người trúng đấu giá.

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của UBND thành phố Đà Nẵng, người trúng đấu giá phải thực hiện việc kê khai và nộp Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá tại cơ quan văn phòng đăng ký đất đai. Thời hạn nộp hồ sơ tối đa không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Quá thời hạn trên, người trúng đấu giá không thực hiện việc kê khai và nộp quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, cơ quan văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin cho cơ quan thuế để ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nghĩa vụ tài chính khác (nếu có).

Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc (theo đúng Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT- BTC-BTNMT), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan Thuế có trách nhiệm thông báo cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thuê đất về nghĩa vụ tài chính.

Thời hạn nộp tiền thuê đất lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Thuế. Người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng để nộp 100% số tiền trúng đấu giá thuê đất lần đầu (bao gồm cả số tiền đặt trước). Quá thời hạn nêu trên, người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá thuê đất lần đầu vào Ngân sách thành phố Đà Nẵng thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố hủy kết quả trúng đấu giá theo khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Số tiền đặt trước được sung vào quỹ nhà nước.

Từ năm thứ hai trở đi, người thuê đất được chọn nộp tiền một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp người nộp thuế chọn nộp thuế một lần trong năm thì thời hạn nộp thuế là 31 tháng 5. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước chọn hình thức nộp tiền 2 lần trong năm thì thời hạn nộp thuế cho từng kỳ: kỳ thứ nhất nộp 50%, chậm nhất ngày 31-5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại, chậm nhất là ngày 31-10.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác