Bổ sung quỹ đất hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong đồ án quy hoạch các xã nông thôn
Đăng ngày 29-09-2022 16:20, Lượt xem: 154

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5233/UBND-SXD ngày 23-9-2022 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện rà soát, bổ sung quỹ đất hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các xã nông thôn.

Cụ thể, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, các sở ngành liên quan rà soát các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành, nhất là nội dung tích hợp quy hoạch thành phố để kiểm tra, thẩm định về vệc đảm bảo quỹ đất phục vụ phát triển ngành có liên quan trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các xã.

Về quỹ đất phục vụ phát triển một số lĩnh vực trong các đơn vị, UBND thành phố yêu cầu cần quan tâm đến y tế, chợ, văn hóa thể thao, giao thông, năng lượng, thương mại, trạm trung chuyển chất thải rắn… Theo đó, giao Sở Y tế góp ý, thẩm định đảm bảo quỹ đất phát triển lĩnh vực y tế  như bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, các cơ sở phục vụ khám chữa bệnh cho người dân...; giao Sở Công Thương góp ý, thẩm định đảm bảo quỹ đất phát triển lĩnh vực năng lượng như các trạm biến áp, cửa hàng xăng dầu, thương mại như chợ...

Đồng thời, giao Sở Văn hóa và Thể thao góp ý, thẩm định đảm bảo quỹ đất phát triển văn hóa - thể dục thể thao như sân thể thao cơ bản, sân vận động, trung tâm văn hóa-thể thao, nhà thiếu nhi…; giao Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý, thẩm định đảm bảo quỹ đất phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải đô thị, nông thôn (trạm trung chuyển rác thải); giao Sở Giao thông vận tải góp ý, thẩm định đảm bảo quỹ đất phát triển giao thông tĩnh, giao thông thủy, bến thủy nội địa...

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác