Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 29-06-2022 14:21, Lượt xem: 867

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 21-6-2022 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 1,79 triệu người, trong đó dân số thường trú, tạm trú khoảng 1,56 triệu người; đến năm 2045 khoảng 2,56 triệu người, với dân số thường trú, tạm trú khoảng 2,13 triệu người.

Theo đó, Quy hoạch do Sở Giao thông vận tải thực hiện, với yêu cầu nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển hệ thống giao thông đô thị; các giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông đô thị phải đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 22 của Nghị định số 37/2021/NĐ-CP và tuân thủ Quy chuẩn 01/2021/QCVN.

Cụ thể, nội dung chính của quy hoạch là đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển kểt cấu hạ tầng giao thông đô thị (giao thông đối ngoại và giao thông đô thị), giao thông vận tải hành khách công cộng; dự báo nhu cầu vận tải và xác định các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, quỹ đất dành cho giao thông; xác định quy hoạch hệ thống giao thông đối ngoại của đô thị (giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không), cụ thể về tuyến, vị trí, quy mô các công trình đầu mối như cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, nút giao thông, bến bãi đỗ xe đối ngoại.

Đồng thời, xác định quy hoạch hệ thống giao thông đô thị bao gồm: phân loại và tổ chức mạng lưới đường đô thị, xác định cụ thể các tuyển đường sắt đô thị (trên mặt đất, trên cao, dưới mặt đất), vị trí và quy mô các công trình nhà ga, bến bãi đỗ xe khu vực đô thị, các đầu mối giao thông; xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đường phố chính cấp đô thị. Xác định quy hoạch vận tải khách công cộng.; xác định các chương trình, dự án đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn và kế hoạch thực hiện; đánh giá môi trường chiến lược;

UBND thành phố giaoSở Giao thông vận tải căn cứ nội dung Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tổ chức lập quy hoạch, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. Bên cạnh đó, rà soát các nội dung có sự sai khác, bất cập so với hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 trong quá trình triển khai lập đồ án và tổng hợp thành hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, trình phê duyệt trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch giao thông đô thị.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. UBND thành phố cũng giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện phối hợp thẩm định đồ án quy hoạch theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng của đồ án.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác