Triển khai chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố liên quan đến Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 09-06-2022 10:47, Lượt xem: 368

Ngày 6-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 3093/UBND-ĐTĐT về triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố liên quan đến công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh việc triển khai các hạng mục còn lại của Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố, báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2022.

Tiếp tục thực hiện công bố công khai quy hoạch, thông tin cụ thể những thay đổi, điều chỉnh theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ so với hiện trạng (kể cả các dự án đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với Quyết định số 359/QĐ-TTg) để người dân, doanh nghiệp nắm rõ, tạo thuận lợi trong việc xúc tiến đầu tư, phát triển thành phố, đảm bảo quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố trong tháng 6-2022.

Đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian lập quy hoạch phân khu đô thị. Trong đó, cần lưu ý tính đồng bộ trong tổ chức không gian thiết kế đô thị và tính chất các phân khu, tính kết nối giữa các phân khu. Phấn đấu hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu trong năm 2022.

Rà soát, điều chỉnh tên gọi các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các phân khu đã duyệt cho phù hợp quy định (khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Luật Quy hoạch đô thị).

Đẩy nhanh việc lập và phê duyệt chương trình, kế hoạch, khu vực phát triển đô thị; quy chế quản lý kiến trúc; quy hoạch nông thôn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2022.

Rà soát, đề xuất các điểm nhấn đô thị khác trong quy hoạch phân khu (theo tiết 4 điểm b khoản 9 Điều 1 của Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ); kế hoạch, tiến độ triển khai các dự án ưu tiên, trong đó cần làm rõ kế hoạch tái thiết đô thị khu vực trung tâm (khu vực các quận Hải Châu, Thanh Khê); các dự án kỹ thuật hạ tầng đầu mối (Cảng Liên Chiểu, di dời Ga đường sắt, nâng cấp cảng hàng không quốc tế...); đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND thành phố trong tháng 6-2022, làm cơ sở để báo cáo Thường trực HĐND thành phố.

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị; lập khu vực phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị; mô hình hoá quy hoạch; tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố; nghiên cứu hình thành Trung tâm thông tin quy hoạch thành phố.

Đối với các Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng, đề nghị thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND thành phố, trong đó tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố tại Báo cáo số 33/BC-HĐND ngày 10/3/2022 (làm rõ về mật độ xây dựng gộp, mật độ xây dựng thuần của các khu vực lập quy hoạch, ranh giới, dân số thường trú,... của các khu chức năng); báo cáo số liệu cụ thể cho UBND thành phố, báo cáo Thường trực HĐND thành phố theo dõi, giám sát.

Hoàn chỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo số liệu cụ thể cho UBND thành phố trình Kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2022 theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các dự án quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân về quyền lợi đất đai, xây dựng,..; gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 7-2022.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác