Điều chỉnh nội dung điểm 1, mục VII, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch tại xã Hòa Ninh
Đăng ngày 28-02-2022 19:44, Lượt xem: 138

Chi tiết xem tại file đính kèm:

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác