Đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu vực siêu thị mini tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang
Đăng ngày 03-09-2021 02:50

Ngày 1-9, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2894/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu vực siêu thị mini tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Một số thông tin chính về khu đất:

Diện tích: 657,20 m2. Trong đó, diện tích đấu giá là 233 m2, phần diện tích còn lại giao UBND huyện Hòa Vang sử dụng vào mục đích trồng cây xanh, vườn dạo, giao thông, mương kỹ thuật theo nội dung Công văn số 5575/UBND-STNMT ngày 29-8-2019.

Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (xây dựng siêu thị)

Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm.

Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời hạn ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

Khu đất nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hòa Vang đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1636/QĐUBND ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tập tin đính kèm:

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác