Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang
Đăng ngày 11-08-2021 20:35

Ngày 6-8, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2717/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Một số thông tin chính về khu đất:

Diện tích: 1.877 m2

Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ (xây dựng khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tập tin đính kèm:

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác