Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 07-07-2020 18:50, Lượt xem: 2030

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố công khai toàn bộ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng như sau:

STT

Nội dung

Đính kèm

1

Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng

Tải về

2

Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng

Tải về

3

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Đà Nẵng

Tải về

4

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng

Tải về

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác