Về bổ sung kế hoạch sử dụng đất quận Liên Chiểu
Đăng ngày 23-07-2019 15:02

Ngày 11/7/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất quận Liên Chiểu; theo đó, bổ sung các dự án vào kế hoạch sử dụng đất quận Liên Chiểu, cụ thể như sau:

1. Dự án Trụ sở Công an quận Liên Chiểu với diện tích 8.641m2 tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

2. Bổ sung 3 thửa đất rẻo vào kế hoạch sử dụng đất quận Liên Chiểu.

(chi tiết đính kèm tại file dưới đây)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT