Về việc bổ sung dự án Khu vực Cồn Dầu tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 23-07-2019 15:01

     Ngày 11/7/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3027/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Cẩm Lệ; theo đó, phê duyệt bổ sung dự án Khu vực Cồn Dầu tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Cẩm Lệ với diện tích 106.773m2 tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

     (nội dung chi tiết đính kèm tại file dưới đây)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT