Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu
Đăng ngày 24-07-2018 14:49

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3040/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu; theo đó, bổ sung dự án Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu. Thông tin chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác