Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Sơn Trà
Đăng ngày 24-07-2018 14:46

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Sơn Trà. Thông tin chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác