Phòng TN&MT quận Sơn Trà phản hồi thông tin báo chí phản ánh tình trạng "nước thải gây ô nhiễm tại bãi biển Mân Thái"
Đăng ngày 18-04-2023 16:08, Lượt xem: 32

Ngày 13-4, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà có văn bản số 374 /TNMT phản hồi thông tin báo chí phản ánh tình trạng "nước thải gây ô nhiễm tại bãi biển Mân Thái".

Trên cơ sở phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng “Nước thải gây ô nhiễm tại bãi biển Mân Thái", ngày 31-3, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra thực tế tình hình xả nước thải tại các cửa xã dọc bãi biển trên địa bàn quận Sơn Trà, thời điểm kiểm tra nhận thấy tình trạng nước thải chảy ra biển tại các cửa xả chưa được khắc phục, xử lý kịp thời theo phản ánh của báo chí và một số Trang thông tin mạng xã hội là đúng thực tế.

UBND quận Sơn Trà ban hành Công văn số 964/UBND-TNMT ngày 31-3-2023 về việc kiểm tra, giám sát tình hình thoát nước tại các cửa xả trên địa bản quận, gửi đến Sở Xây dựng, Sở Du lịch và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, tình trạng nước thải chảy ra biển tại các cửa xả trên địa bàn quận đã được xử lý, khắc phục, không còn tình trạng nước thải chảy ra biển.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng; UBND các phường giám sát tình hình vệ sinh môi trường tại các cửa xả dọc bãi biển trên địa bàn quận, kịp thời báo cáo UBND quận Sơn Trà chỉ đạo xử lý theo quy định.

CỔNG TTĐT TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác