UBND quận Sơn Trà thông tin việc kiểm tra, giám sát tình hình thoát nước tại các cửa xả trên địa bàn quận
Đăng ngày 18-04-2023 16:07, Lượt xem: 20

Ngày 31-3, UBND quận Sơn Trà có văn bản số 964/UBND-TNMT về kiểm tra, giám sát tình hình thoát nước tại các cửa xả trên địa bàn quận.

Theo đó, ngày 30-3-2023, UBND quận Sơn Trà kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường tại khu vực ven biển địa bàn các phường Thọ Quang, Mân Thái và Phước Mỹ. Tại khu vực cửa xã Mân Thái, bên cạnh phía bắc bãi tắm Mân Thái có nước thải chảy ra biển, bốc mùi hôi và tạo rêu xanh trên bãi cát, không đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Qua kiểm tra thực tế, tình trạng nước thải chảy ra biển tại các cửa xả chưa được khắc phục, xử lý kịp thời theo phản ánh của một số trang thông tin mạng xã hội là đúng thực tế.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các cửa xả ven biển, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục công tác tham mưu, chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, đơn vị liên quan đến thi công các dự án thoát nước; các đơn vị vận hành hệ thống thoát nước theo Công văn số 5167/UBND-ĐTĐT ngày 20/9/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kiểm tra tình trạng có nước thải từ các cửa xả ven biển.

Yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải có kế hoạch cụ thể điều tiết, vận hành đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải đối với tuyến thoát nước ven biển để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời tình huống sự cố nước thải chảy ra biển, không để tình trạng nước thải lưu cửu nhiều ngày, phát sinh mùi hôi, tạo rêu xanh trên bãi biển như những ngày qua.

Kế hoạch điều tiết, vận hành hệ thống thoát nước ven biển của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải gửi về UBND quận Sơn Trà, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, UBND các phường ven biển: Thọ Quang, Mãn Thái, Phước Mỹ phối hợp kiểm tra, giám sát, phản ảnh kịp thời để khắc phục tình huống sự cố nước thải chảy ra biển tại các cửa xã.

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động vận hành hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng nước thải chảy ra biển tại các cửa xả ven biển trên địa bản quận Sơn Trà.

Sở Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra tình hình xả nước thái tại các cửa xả ven biển, phản ánh kịp thời về UBND quận Sơn Trà (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để chỉ đạo xử lý nhanh tình trạng không đảm bảo vệ sinh môi trưởng, mất mỹ quan đô thị khu vực ven biển.

CỔNG TTĐT TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác