Sở Tài nguyên và Môi trường phản hồi thông tin Báo điện tử VTC News phản ánh “Dân sống khổ, đi không được ở không xong vì dự án xử lý nước thải ở Đà Nẵng”
Đăng ngày 28-03-2023 17:16, Lượt xem: 62

Ngày 22-3, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 848/STNMT-VP phản hồi thông tin Báo điện tử VTC News phản ánh “Dân sống khổ, đi không được ở không xong vì dự án xử lý nước thải ở Đà Nẵng”.

Trước đó, ngày 5-3-2023, Báo điện tử VTC News thuộc Đài truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam có bài viết: “Dân sống khổ, đi không được ở không xong vì dự án xử lý nước thải ở Đà Nẵng” của tác giả Xuân Tiến (kèm theo link bài báo: https://bom.so/NTshOt).

Liên quan đến công tác giải tỏa đền bù cho các hộ dân tại dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 31-8-2018 của UBND thành phố về việc điều chuyển nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Công văn số 2486/SNV-TCBC ngày 31-8-2018 của Sở Nội Vụ về việc tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho UBND các quận, huyện; công tác đền bù, hỗ trợ và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng bồi thường dự án tại quận Liên Chiểu.

Đối với dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu, hiện nay còn 20 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, đa số các hộ dân tại đây làm nhà trên đất không phải là đất ở theo quy định của Luật Đất đai hiện hành nên không có cơ sở xem xét giải quyết bố trí đất tái định cư. Tuy nhiên, để giải quyết chính sách an sinh xã hội cho các hộ giải toả có chỗ ở, Thành uỷ Đà Nẵng có Thông báo số 341/KL-TU ngày 04-11-2022.

Cụ thể, hiện nay đã có đủ căn cứ để giải quyết cho các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở giai đoạn trước ngày 1-7-2004. Trường hợp đảm bảo điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo Luật Đất đai và Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ, đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai chính sách này đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình của thành phố.

Đối với các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở sau ngày 1-7-2004, đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ các căn cứ pháp lý, cơ sở xác định thời điểm kết thúc tính từ sau ngày 1-7-2004 đến thời điểm nào; trên cơ sở đó, rà soát, tính toán đầy đủ, chính xác số lượng các trường hợp cần giải quyết và nguồn lực đảm bảo, đặc biệt cần đánh giá tác động khi ban hành chính sách này, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Hiện nay, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất hướng giải quyết để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương thực hiện trong thời gian đến.

CỔNG TTĐT TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác