Danh sách người phát ngôn Sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
STT Đơn vị Người phát ngôn Chức vụ Điện thoại di động Hộp thư điện tử
UBND THÀNH PHỐ
1 Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hà Nam Chánh Văn phòng  0903 585161 namnh2@danang.gov.vn
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
1 Văn phòng UBND thành phố  Nguyễn Hà Nam Chánh Văn phòng  0903 585161 namnh2@danang.gov.vn
2 Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh Giám đốc 0903 502 331 thanhnq@danang.gov.vn
3 Sở Y tế Bs. Trần Thanh Thủy Phó Giám đốc 0983 101 595 thuytt@danang.gov.vn  
4 Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng Giám đốc 0914 063 449 dongvn@danang.gov.vn
5 Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường Giám đốc 0905 051 333 truonghd@danang.gov.vn
6 Sở Giao thông Vận tải Bùi Hồng Trung Phó Giám đốc 02363.822.456 trungbh@danang.gov.vn
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Thanh Tâm Giám đốc  0932 557 099  tamttt@danang.gov.vn
8 Sở Xây dựng Phùng Phú Phong  Giám đốc    090 3644966‬ phongpp@danang.gov.vn
9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Đăng Hoàng Giám đốc  0905.177.678   hoangnd1@danang.gov.vn
10 Sở Văn hóa và Thể thao Phạm Tấn Xử Giám đốc 0914 076 964 xupt@danang.gov.vn
11 Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương Giám đốc 0905140999 phuongltk@danang.gov.vn
12 Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh Giám đốc 0919 084 755 hanhtth@danang.gov.vn
13 Sở Tư pháp Trần Thị Kim Oanh Giám đốc    
14 Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận  Giám đốc 0913 443 939 thuanltb1@danang.gov.vn
15 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Phú Ban Giám đốc 0905 047 547 bannp@danang.gov.vn
16 Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Nam Sơn  Giám đốc  02363.827.069 sonpn2@danang.gov.vn
17 Sở Khoa học và Công nghệ Lê Đức Viên  Giám đốc 0905 113 588 vienld@danang.gov.vn
18 Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng Giám đốc 0913 494 441 phungnv@danang.gov.vn
19 Ban Hỗ trợ và Xúc tiến Đầu tư Huỳnh Liên Phương Trưởng ban  0905 211 755 phuonghl@danang.gov.vn
20 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Vũ Quang Hùng  Trưởng ban 0903 502 288 hungvq@danang.gov.vn
21 Thanh tra thành phố Phan Thanh Long  Chánh Thanh tra  0914921777 longpt@danang.gov.vn 
UBND QUẬN, HUYỆN
22 UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh Chủ tịch  0983 072 677 thanhltg@danang.gov.vn
23 UBND quận Thanh Khê Hồ Thuyên Chủ tịch 0903 570 108 thuyenh@danang.gov.vn
24 UBND quận Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh Chủ tịch    
25 UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa Chủ tịch 0905 058 559 hoan2@danang.gov.vn
26 UBND quận Sơn Trà Hoàng Sơn Trà Chủ tịch 0936 331 339 trahs@danang.gov.vn
27 UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy  Chủ tịch 0983 443 340 huynd3@danang.gov.vn
28 UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn Chủ tịch 02363846172 tonpv@danang.gov.vn
29 UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng Chủ tịch 0914 063 449 dongvn@danang.gov.vn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT