Ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Đăng ngày 04-04-2022 14:17, Lượt xem: 273

Ngày 1-4, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30-6-2026.

Cụ thể, ở lĩnh vực báo chí, Sở TT&TT thực hiện việc chấp thuận cho phép họp báo (trong nước), cho phép họp báo (nước ngoài). Ở lĩnh vực xuất bản, Sở TT&TT thực hiện phê duyệt đổi tên đề tài xuất bản phẩm đặt hàng, xuất bản phẩm trợ giá. Các trường hợp ủy quyền cho Sở TT&TT được sử dụng con dấu của đơn vị.

Sở TT&TT có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các vấn đề chưa được quy định, vượt thần quyền thì phải báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, cho ý kiến quyết định trước khi thực hiện.

Đồng thời, thực hiện rà soát, tham mưu điều chỉnh về trình tự, thủ tục, biểu mẫu và các nội dung khác có liên quan đối với các nhiệm vụ được ủy quyền tại Quyết định này có phát sinh thủ tục hành chính (nếu có) tại Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT, lấy ý kiến của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này.

HỒNG QUÂN

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT