Danh sách người phát ngôn Sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (cập nhật đến ngày 19/7/2021)
STT Đơn vị Người phát ngôn Chức vụ Điện thoại di động Hộp thư điện tử
UBND THÀNH PHỐ
1 Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hà Bắc Chánh Văn phòng  0905 131 555 bacnh@danang.gov.vn
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
1 Văn phòng UBND thành phố  Nguyễn Hà Bắc Chánh Văn phòng  0905 131 555 bacnh@danang.gov.vn
2 Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh Giám đốc 0903 502 331 thanhnq@danang.gov.vn
3 Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến Giám đốc 0905 154 214 yenntk@danang.gov.vn
4 Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng Giám đốc 0914 063 449 dongvn@danang.gov.vn
5 Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường Giám đốc 0905 051 333 truonghd@danang.gov.vn
6 Sở Giao thông Vận tải Lê Văn Trung Giám đốc 0903 580 349 trunglv@danang.gov.vn
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Thanh Tâm Giám đốc  0932 557 099  tamttt@danang.gov.vn
8 Sở Xây dựng Phùng Phú Phong  Giám đốc    090 3644966‬ phongpp@danang.gov.vn
9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Đăng Hoàng Giám đốc  0905.177.678   hoangnd1@danang.gov.vn
10 Sở Văn hóa và Thể thao Phạm Tấn Xử Giám đốc 0914 076 964 xupt@danang.gov.vn
11 Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương Giám đốc 0905140999 phuongltk@danang.gov.vn
12 Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh Giám đốc 0919 084 755 hanhtth@danang.gov.vn
13 Sở Tư pháp Võ Thị Như Hoa Giám đốc 0905 110 739 hoavtn@danang.gov.vn
14 Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận  Giám đốc 0913 443 939 thuanltb1@danang.gov.vn
15 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Phú Ban Giám đốc 0905 047 547 bannp@danang.gov.vn
16 Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Văn Hùng  Giám đốc 0914 131 777 hungtv9@danang.gov.vn
17 Sở Khoa học và Công nghệ Lê Đức Viên  Giám đốc 0905 113 588 vienld@danang.gov.vn
18 Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng Giám đốc 0913 494 441 phungnv@danang.gov.vn
19 Ban Hỗ trợ và Xúc tiến Đầu tư Huỳnh Liên Phương Trưởng ban  0905 211 755 phuonghl@danang.gov.vn
20 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Phạm Trường Sơn  Trưởng ban 0903 502 131 sonpt@danang.gov.vn
21 Thanh tra thành phố Phan Thanh Long  Chánh Thanh tra  0914921777 longpt@danang.gov.vn 
UBND QUẬN, HUYỆN
22 UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh Chủ tịch  0983 072 677 thanhltg@danang.gov.vn
23 UBND quận Thanh Khê Hồ Thuyên Chủ tịch 0903 570 108 thuyenh@danang.gov.vn
24 UBND quận Cẩm Lệ Hồ Văn Khoa  Chủ tịch 0914 010 001 khoahv@danang.gov.vn
25 UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa Chủ tịch 0905 058 559 hoan2@danang.gov.vn
26 UBND quận Sơn Trà Hoàng Sơn Trà Chủ tịch 0936 331 339 trahs@danang.gov.vn
27 UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy  Chủ tịch 0983 443 340 huynd3@danang.gov.vn
28 UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Hà Nam Chủ tịch 0903 585161 namhn@danang.gov.vn
29 UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng Chủ tịch 0914 063 449 dongvn@danang.gov.vn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT