Danh sách người phát ngôn của các sở, ban, ngành, quận, huyện thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-11-2018 06:49, Lượt xem: 372

(Cập nhật đến ngày 20/11/2018)

STT Đơn vị Người phát ngôn Chức vụ Điện thoại di động Điện thoại cơ quan Hộp thư điện tử
UBND THÀNH PHỐ
1 Ủy ban nhân dân thành phố Trần Đình Quỳnh Chánh Văn phòng  0913 401 716 08 051 169 quynhtd@danang.gov.vn
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
2 Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh Giám đốc 0903 502 331 3 840 126 thanhnq@danang.gov.vn
3 Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến Giám đốc 0905 154 214 3 565 379 yenntk@danang.gov.vn
4 Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng Giám đốc 0914 063 449 3 830 191 dongvn@danang.gov.vn
5 Sở Ngoại vụ Lâm Quang Minh Giám đốc 0914 405 568 3 825 854 minhlq@danang.gov.vn
6 Sở Giao thông Vận tải Lê Văn Trung Giám đốc 0903 580 349 3 822 740 trunglv@danang.gov.vn
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Phước Sơn Giám đốc 0903 500 568 3 891 091 sontp@danang.gov.vn
8 Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng Giám đốc 0903 502 288 3 822 905 hungvq@danang.gov.vn
9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phan Thị Thúy Linh  Giám đốc 0905. 12.465 3 825 948 linhptt@danang.gov.vn
10 Sở Văn hóa và Thể thao Huỳnh Văn Hùng Giám đốc 0914 169 339 3 812 070 hunghv2@danang.gov.vn
11 Sở Công thương Phan Văn Kha Giám đốc 0903 527 245 3 822 846 khapv@danang.gov.vn
12 Sở Du lịch Ngô Quang Vinh Giám đốc 0913 417 575 3 836 274 vinhnq2@danang.gov.vn
13 Sở Tư pháp Võ Thị Như Hoa Giám đốc 0905 110 739 3 898 146 hoavtn@danang.gov.vn
14 Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đình Vĩnh Giám đốc 0905 128 445 3 821 071 vinhnd@danang.gov.vn
15 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Phú Ban Giám đốc 0905 047 547 3 839 096 bannp@danang.gov.vn
16 Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Văn Hùng  Giám đốc 0914131777 3 827 069 hungtv9@danang.gov.vn
17 Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bá Cảnh Giám đốc 0913 401 896 3 830 216 canhtb@danang.gov.vn
18 Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng Giám đốc 0913 494 441 3 894 615 phungnv@danang.gov.vn
19 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Trần Văn Hấn Chánh Văn phòng 0906 146 859 3 817601 hantv@danang.gov.vn
20 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Huỳnh Liên Phương Phó Giám đốc phụ trách 0905 211 755   phuonghl@danang.gov.vn
21 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Hồ Kỳ Minh Trưởng ban 0905105678  3 830017 minhhk1@danang.gov.vn
22 Thanh tra thành phố Trần Huy Đức Chánh Thanh tra 0905 145 544 3 830 210 ducth2@danang.gov.vn
UBND QUẬN, HUYỆN
23 UBND quận Hải Châu Lê Anh Chủ tịch  0903 578 015 3 837 067 anhlhc@danang.gov.vn
24 UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh Chủ tịch 0905 114 229 3 714 018 tinhnv@danang.gov.vn
25 UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn Chủ tịch 0905 090 080 3 674 777 sonlv@danang.gov.vn
26 UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi Chủ tịch 0905 320 395 3 847 307 thinta@danang.gov.vn
27 UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm Chủ tịch  0932 557 099 3 944 041 tamttt@danang.gov.vn
28 UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng  Chủ tịch 0913 438 589 3 765 595 hungdq1@danang.gov.vn
29 UBND huyện Hòa Vang Đặng Thương Chủ tịch 0913 494 684 3 846 331 thuongd@danang.gov.vn
30 UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng Chủ tịch 0914 063 449 3 830 191 dongvn@danang.gov.vn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác