Danh sách người phát ngôn của các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-10-2018 06:47, Lượt xem: 295

Danh sách người phát ngôn các Sở ngành, quận, huyện (cập nhật đến ngày 05/10/2018) 

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại di động

Điện thoại cơ quan

Hộp thư điện tử

UBND THÀNH PHỐ

1

Ủy ban nhân dân thành phố

Trần Đình Quỳnh

Chánh Văn phòng

0913 401 716

08 051 169

quynhtd@danang.gov.vn

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

2

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Quang Thanh

Giám đốc

0903 502 331

3 840 126

thanhnq@danang.gov.vn

3

Sở Y tế

Ngô Thị Kim Yến

Giám đốc

0905 154 214

3 565 379

yenntk@danang.gov.vn

4

Sở Nội vụ

Võ Ngọc Đồng

Giám đốc

0914 063 449

3 830 191

dongvn@danang.gov.vn

5

Sở Ngoại vụ

Lâm Quang Minh

Giám đốc

0914 405 568

3 825 854

minhlq@danang.gov.vn

6

Sở Giao thông Vận tải

Lê Văn Trung

Giám đốc

0903 580 349

3 822 740

trunglv@danang.gov.vn

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trần Phước Sơn

Giám đốc

0903 500 568

3 891 091

sontp@danang.gov.vn

8

Sở Xây dựng

Vũ Quang Hùng

Giám đốc

0903 502 288

3 822 905

hungvq@danang.gov.vn

9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phan Thị Thúy Linh

Giám đốc

0905. 12.465

3 825 948

linhptt@danang.gov.vn

10

Sở Văn hóa và Thể thao

Huỳnh Văn Hùng

Giám đốc

0914 169 339

3 812 070

hunghv2@danang.gov.vn

11

Sở Công thương

Phan Văn Kha

Giám đốc

0903 527 245

3 822 846

khapv@danang.gov.vn

12

Sở Du lịch

Ngô Quang Vinh

Giám đốc

0913 417 575

3 836 274

vinhnq2@danang.gov.vn

13

Sở Tư pháp

Võ Thị Như Hoa

Giám đốc

0905 110 739

3 898 146

hoavtn@danang.gov.vn

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Đình Vĩnh

Giám đốc

0905 128 445

3 821 071

vinhnd@danang.gov.vn

15

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Phú Ban

Giám đốc

0905 047 547

3 839 096

bannp@danang.gov.vn

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Lê Quang Nam

Giám đốc

0905 939 866

3 827 069

namlq@danang.gov.vn

17

Sở Khoa học và Công nghệ

Thái Bá Cảnh

Giám đốc

0913 401 896

3 830 216

canhtb@danang.gov.vn

18

Sở Tài chính

Nguyễn Văn Phụng

Giám đốc

0913 494 441

3 894 615

phungnv@danang.gov.vn

19

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Trần Văn Hấn

Chánh Văn phòng

0906 146 859

3 817601

hantv@danang.gov.vn

20

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

Huỳnh Liên Phương

Phó Giám đốc phụ trách

0905 211 755

 

phuonghl@danang.gov.vn

21

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

Đoàn Ngọc Hùng Anh

Phó Trưởng ban

 

 3 566701

anhdnh@danang.gov.vn

22

Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất

Phạm Việt Hùng

Trưởng ban

0903 508 115

3 822 233

hungpv5@danang.gov.vn

23

Thanh tra thành phố

Trần Huy Đức

Chánh Thanh tra

0905 145 544

3 830 210

ducth2@danang.gov.vn

24

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội

Nguyễn Phú Thái

Viện trưởng

0912 333 977

3 614 999

thainp@danang.gov.vn

UBND QUẬN, HUYỆN

27

UBND quận Hải Châu

Lê Anh

Chủ tịch

0903 578 015

3 837 067

anhlhc@danang.gov.vn

28

UBND quận Thanh Khê

Nguyễn Văn Tĩnh

Chủ tịch

0905 114 229

3 714 018

tinhnv@danang.gov.vn

29

UBND quận Cẩm Lệ

Lê Văn Sơn

Chủ tịch

0905 090 080

3 674 777

sonlv@danang.gov.vn

30

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Thị Anh Thi

Chủ tịch

0905 320 395

3 847 307

thinta@danang.gov.vn

31

UBND quận Sơn Trà

Trần Thị Thanh Tâm

Chủ tịch

 0932 557 099

3 944 041

tamttt@danang.gov.vn

32

UBND quận Liên Chiểu

Đàm Quang Hưng

 Chủ tịch

0913 438 589

3 765 595

hungdq1@danang.gov.vn

33

UBND huyện Hòa Vang

Đặng Thương

Chủ tịch

0913 494 684

3 846 331

thuongd@danang.gov.vn

34

UBND huyện Hoàng Sa

Võ Ngọc Đồng

Chủ tịch

0914 063 449

3 830 191

dongvn@danang.gov.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác