Thông cáo báo chí về chủ trương của thành phố Đà Nẵng liên quan đến hoạt động Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý
Đăng ngày 02-03-2018 12:26, Lượt xem: 501

Liên quan đến hoạt động của 2 nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, UBND thành phố đã ban hành thông cáo báo chí nêu chủ trương của thành phố không để Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tiếp tục hoạt động tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên; đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy.

Cổng Thông tin điện tử TP xin đăng tải toàn bộ nội dung Thông cáo báo chí này

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về chủ trương của thành phố Đà Nẵng

liên quan đến hoạt động Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý

 

Thời gian qua, hoạt động Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên đã có nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực. Với quan điểm, thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương không để Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý tiếp tục hoạt động tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên; đồng thời thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 02 nhà máy.

Nhằm thực hiện chủ trương nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan:

1. Thực hiện việc dừng hoạt động của 2 nhà máy theo đúng quy định của pháp luật.

2. Khẩn trương tổ chức đối thoại, thông tin đầy đủ cho người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, ủng hộ chủ trương của thành phố.

3. Thanh tra thành phố thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là tại khu vực lân cận 02 nhà máy thép Dana Úc, Dana Ý.

4. Rà soát tổng thể, đề xuất phương án xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố phục vụ cho việc báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 3-2018.

5. Công an thành phố phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai công tác rà soát, nắm chắc địa bàn, có phương án xử lý kiên quyết các đối tượng có biểu hiện kích động, gây rối an ninh trật tự tại khu vực.

Trên đây là Thông cáo báo chí của về chủ trương của thành phố Đà Nẵng liên quan đến tình hình hoạt động Nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý  của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ ĐÀ NẴNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác