Công văn số 2705/STNMT-VP ngày 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường phản hồi bài báo: "Cống sập,sân nền sụt trước chợ" đăng trên báo Đà Nẵng ngày 14/9/2017
Đăng ngày 02-10-2017 09:37, Lượt xem: 220
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác