Quyết định 2448/QĐ-UBND V/v cử ông Trần Đình Quỳnh là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND TP Đà Nẵng
Đăng ngày 10-05-2017 14:07, Lượt xem: 1486

Thông tin người phát ngôn:
+ Họ và tên: Trần Đình Quỳnh
+ Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND thành phố
+ Điện thoại: 08051169/ 0913401716
+ Email: quynhtd@danang.gov.vn

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT