Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính
Đăng ngày 21-03-2017 10:51, Lượt xem: 1741

Stt

Họ và tên

Người phát ngôn/ Chức vụ

Điện thoại cơ quan/Di động

Hộp thư điện tử

1

Ủy ban nhân dân thành phố

Nguyễn Hà Bắc, Chánh Văn phòng

0905 131 555

bacnh@danang.gov.vn

2

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc

3840777/

0903 502 331

thanhnq@danang.gov.vn

Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc

0236 389 9888

0966 684 888

0911 212 888

thachtn@danang.gov.vn

3

Sở Y tế

Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc

3607555/ 0905154214

yenntk@danang.gov.vn

4

Sở Nội vụ

Võ Ngọc Đồng, Giám đốc

3822291

dongnv@danang.gov.vn

5

Sở Ngoại vụ

Huỳnh Đức Trường, Giám đốc

0236 3825854

0905 051 333

truonghd@danang.gov.vn

6

Sở Giao thông - Vận tải

Lê Văn Trung, Giám đốc

3822740/ 0903580349

trunglv@danang.gov.vn

7

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc

0236 3891081

0932 557 099

tamttt@danang.gov.vn

8

Sở Xây dựng

Vũ Quang Hùng, Giám đốc

3822905/

0903502288

hungvq@danang.gov.vn

Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc

3565524/

0913459215

namnv@danang.gov.vn

9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc

0236.3825947

0905.177.678

hoangnd1@danang.gov.vn

Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc

3823409/ 0913443062

annv@danang.gov.vn

10

Sở Công thương

Lê Thị Kim Phương, Giám đốc

02363895297

phuongltk@danang.gov.vn

Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc

3894648/ 0905272249

maintt1@danang.gov.vn

11

Sở Du lịch

Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc

0919.084.755

hanhtth1@danang.gov.vn 

12

Sở Văn hóa Thể thao

Phạm Tấn Xử, Giám đốc

0236-3.812.070

0914.076.964

xupt@danang.gov.vn

13

Sở Tư pháp

Võ Thị Như Hoa, Giám đốc

3898146/ 0905110739

hoavtn@danang.gov.vn

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc

0913 443 939

thuanltb1@danang.gov.vn

15

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Phú Ban, Giám đốc

3839096/ 0905047547

bannp@danang.gov.vn

16

Sở Tài nguyên - Môi trường

Tô Văn Hùng, Giám đốc

02363827069

hungtv9@danang.gov.vn

17

Sở Khoa học - Công nghệ

Lê Đức Viên, Phó Giám đốc

02363830216

vienld@danang.gov.vn

18

Sở Tài chính

Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc

0236 3894615

phungnv@danang.gov.vn

19

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

Phạm Trường Sơn, Trưởng ban 

0903502131

sonpt@danang.gov.vn

20

Thanh tra thành phố

Lương Công Tuấn, Chánh Thanh tra thành phố

023638225 98

 

22

Ban Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư

Huỳnh Liên Phương, Phó Giám đốc

3886243/ 0905211755

phuonghl@danang.gov.vn

23

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội

Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng

0236.3.88.69.68

hoahh@danang.gov.vn

24

UBND quận Hải Châu

Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch

3837067

thanhltg@danang.gov.vn

25

UBND quận Thanh Khê

Hồ Thuyên, Chủ tịch

3714584

thuyenh@danang.gov.vn

26

UBND quận Cẩm Lệ

Hồ Văn Khoa, Chủ tịch

0914010001 - 3676777

 

27

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Hòa, Chủ tịch

0905 058 559

hoan2@danang.gov.vn

28

UBND quận Sơn Trà

Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch

3944041/ 0936331339

 

29

UBND quận Liên Chiểu

Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch

0236 3.765.959

0983.443.340

huynd3@danang.gov.vn

30

UBND huyện Hòa Vang

Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch

3846331

0903585161

namnh2@danang.gov.vn

31

UBND huyện Hoàng Sa

Lê Phú Nguyện, Chánh Văn phòng

3871187/ 0905323445

nguyenlp@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác