Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và giá trị gia tăng; là giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 1-2, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đã đánh giá, phân hạng và công bố 25/26 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, riêng sản phẩm bánh dừa nướng mè của Công ty TNHH Mỹ Phương Food (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) được đánh giá là sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao, đề xuất hội đồng OCOP cấp Trung ương đánh giá sản phẩm OCOP 5 sao. Đặc biệt, có 1 sản phẩm OCOP du lịch đầu tiên là khu du lịch sinh thái kết hợp phát triển nông nghiệp Banarita Glamping Farm của Công ty TNHH Đầu tư TM&DV Banarita.

Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được thực hiện theo trình tự: đánh giá tại cấp huyện (bao gồm quận, huyện trên địa bàn thành phố); đánh giá tại cấp tỉnh; đánh giá tại cấp Trung ương.  Các chủ thể OCOP có thể đăng ký sản phẩm để được đánh giá, phân hạng, nâng hạng sản phẩm thường xuyên, liên tục (theo kế hoạch và chu trình OCOP của địa phương). Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành.