[Video] Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hay còn gọi là Lễ hội Quán Âm 19/2. Đây là lễ hội truyền thống, được tổ chức Chùa Quán Thế Âm, số 48 đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và các địa điểm liên quan khác tại di tích quốc gia đặc biệt - Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

(Theo Đài Truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn)

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT