Phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Đăng ngày 19-12-2023 18:07, Lượt xem: 115

Chiều 19-12, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng và kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố” với sự tham dự của gần 90 đại biểu tham dự Hội thảo. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận đồng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia ý kiến, thảo luận để đánh giá, nhìn nhận tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố. Đồng thời nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đánh giá công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.

Trong đó, tập trung thảo luận các nội dung: Thực trạng công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng và kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố hiện nay; Nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tham gia viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian đến; Công tác phối hợp của các đơn vị, cơ quan chuyên môn trong việc nắm bắt, định hướng dư luận trong việc xử các điểm nóng, các vụ việc gây bức xúc nhằm ổn định nhận thức tư tưởng trong nhân dân góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; Phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng bằng thông tin chính thống của hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình toàn thành phố,...

Từ đó, đề xuất các phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan nhằm theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên Internet và nâng cao chất lượng, hiệu quả kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận đồng chủ trì Hội thảo

Trước đó, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 30 tham luận tập trung vào các nhóm chủ đề: Công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng giữa các cơ quan nòng cốt của ban chỉ đạo 35 thành phố; công tác phối hợp, hiệp đồng, chia sẻ, xử lý thông tin từ Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đến ban chỉ đạo 35 cấp cơ sở; Những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố;...

MAI QUANG

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác