Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn, an ninh mạng
Đăng ngày 01-06-2023 14:47, Lượt xem: 155

Chiều 31-5, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn, an ninh mạng. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng Tiểu ban chủ trì. Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực; Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Tiểu ban; Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Tiểu ban; các thành viên Tiểu ban và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Những nội dung này góp phần giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố từng bước nâng cao trách nhiệm, nhận thức, kỹ năng và là công cụ pháp lý trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Hội nghị cũng thảo luận, đề xuất một số nội dung trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phốLê Trung Chinh, Trưởng Tiểu ban An toàn, an ninh mạng thành phố yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt lại cho cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị, địa phương mình về các nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện; tập trung đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của thành phố theo Đề án của Chính phủ; tiếp tục đầu tư trang thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng chuyên trách an ninh mạng của thành phố.

KIÊN THÀNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác