Hoạt động sự kiện

  • Chương trình “International Women's Day 2023”: Chia sẻ thách thức, cơ hội của nữ giới trong ngành Công nghệ thông tin Đăng ngày 17-03-2023 08:01
  • Chuỗi toạ đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” năm 2023 Đăng ngày 20-02-2023 08:30
  • Đà Nẵng và Hàn Quốc tăng cường hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đăng ngày 14-02-2023 17:13
  • Đà Nẵng trên hành trình trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Đăng ngày 01-12-2022 11:31
  • Đại học Đông Á: Thành lập không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đăng ngày 25-11-2022 16:17
  • Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đăng ngày 25-11-2022 16:09
  • Chia sẻ, thảo luận các nền tảng kết nối cung cầu công nghệ và phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp Đăng ngày 10-11-2022 18:03
  • Chia sẻ quá trình vận hành và quản trị doanh nghiệp cho các nhà khởi nghiệp Đăng ngày 25-08-2022 05:53
  • Chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên” lần thứ hai Đăng ngày 06-08-2022 23:05
  • Cơ hội khởi nghiệp cho sinh viên trong chuyển đổi số Đăng ngày 22-07-2022 15:41