Chương trình “International Women's Day 2023”: Chia sẻ thách thức, cơ hội của nữ giới trong ngành Công nghệ thông tin

Hưởng ứng tinh thần tôn vinh nữ giới trong tháng 3 và chia sẻ về thách thức, cơ hội của nữ giới trong ngành Công nghệ thông tin, ngày 25-3, nhóm Cộng đồng Google Developer Group MienTrung (GDG MienTrung) sẽ tổ chức chương trình “International Women's Day 2023” với chủ đề “Dare to be - Khi ta dám”.

Các nhà khởi nghiệp trẻ cần phân biệt 2 khái niệm thương hiệu (brand) và nhãn hiệu (marks) Trong một cuộc khảo sát do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện mới đây, chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho rằng thương hiệu là vũ khí trong cạnh tranh; 5,4% cho rằng thương hiệu là tài sản...