Tin hoạt động KHCN

  • Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, khuyến khích khởi nghiệp Đăng ngày 27-01-2018 22:01
  • Hình thành chuỗi hợp tác, liên kết để phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Đăng ngày 23-01-2018 18:37
  • Xây dựng thành phố thông minh bằng công nghệ Việt  Đăng ngày 12-01-2018 06:17
  • Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 Đăng ngày 16-12-2017 14:48
  • Thúc đẩy kết nối cung cầu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đăng ngày 16-12-2017 01:22
  • 5 dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao Đăng ngày 15-12-2017 11:05
  • Kết quả đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Hòa Vang và một số kiến nghị, đề xuất Đăng ngày 15-12-2017 09:14
  • Hiệu quả một số mô hình điển hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trong thời gian qua Đăng ngày 15-12-2017 09:11
  • Đánh giá hiệu quả thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 15-12-2017 09:04
  • Tăng cường đầu tư hợp tác, chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và xử lý môi trường Đăng ngày 24-11-2017 21:51