Tin hoạt động KHCN

  • Doanh nghiệp khởi nghiệp với sở hữu trí tuệ Đăng ngày 26-04-2019 14:31
  • Trao đổi giải pháp quy hoạch nguồn dược liệu Đăng ngày 06-04-2019 02:18
  • Học sinh Đà Nẵng tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ISEF 2019 tại Hoa Kỳ Đăng ngày 05-04-2019 08:48
  • Hàng nông sản, thủy sản miền Trung rộng đường xuất khẩu Đăng ngày 03-04-2019 17:44
  • Đổi mới khoa học và công nghệ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Đăng ngày 03-04-2019 17:05
  • Liên kết "ba nhà" nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ Đăng ngày 01-04-2019 07:59
  • Phát triển nguồn nhân lực: cần tiếng nói chung Đăng ngày 30-03-2019 11:55
  • Tọa đàm liên kết phát triển nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ Đăng ngày 30-03-2019 09:57
  • Phát triển trong thời chuyển đổi số với những tiến bộ của khoa học và công nghệ Đăng ngày 23-03-2019 16:55
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng mặt trời Đăng ngày 14-03-2019 18:19