Xây dựng mô hình hoạt động bóng đá, bóng rổ cho các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 13-03-2024 08:26, Lượt xem: 19

Tên đề tài "Xây dựng mô hình hoạt động bóng đá, bóng rổ cho các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thái Bền
- Sản phẩm chính đề tài:
+ Báo cáo tổng quan vấn đề nghiên cứu
+ Báo cáo cơ sở lý luận về tập luyện thể dục thể thao, phát triển thể chất cho trẻ lứa tuổi tiểu học (6-10 tuổi)
+ Báo cáo cơ sở lý luận về xây dựng mô hình hoạt động thể thao học đường trong các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo thực trạng về công tác giáo dục thể chất và điều kiện tập luyện bóng đá, bóng rổ cho học sinh của các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo nhu cầu tập luyện môn bóng đá, bóng rổ trong các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo tiềm năng phát triển các hoạt động tập luyện bóng đá, bóng rổ trong các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo mô hình hoạt động bóng đá, bóng rổ cho học sinh các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo chương trình thực nghiệm mô hình hoạt động bóng đá, bóng rổ cho các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng”
+ Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động bóng đá, bóng rổ cho các trường tiểu học sau 10 tháng thực nghiệm
+ Báo cáo hoàn thiện mô hình và một số khuyến nghị nhằm triển khai có hiệu quả mô hình hoạt động bóng đá, bóng rổ cho các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng
+ Triển khai thực nghiệm mô hình (Chương trình, giáo án, kế hoạch thực nghiệm)
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác