Sản xuất bánh quy tảo biển với tạo hình các cây cầu Đà Nẵng
Đăng ngày 29-04-2023 15:56, Lượt xem: 31

Tên đề tài "Sản xuất bánh quy tảo biển với tạo hình các cây cầu Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Đông Á 
- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Hoàng Phúc Hồng Trang
- Kinh phí thực hiện: 98.263.900 đồng (Chín mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn, chín trăm đồng). Trong đó:
+ Nguồn kinh phí SNKH thành phố: 98.263.900 đồng (Chín mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn, chín trăm đồng)
+ Nguồn khác: 0 đồng (Không đồng).
- Sản phẩm chính:
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ KH&CN 
+ Báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ KH&CN 
+ Báo cáo kết quả xử lý thông tin số liệu đánh giá cảm quan và thị hiếu sản phẩm 
+ Báo cáo chuyên đề: Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bánh quy bổ sung tảo spirulina đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm 
+ Báo cáo chuyên đề: Kết quả thí nghiệm với hàm lượng tảo spirulina bổ sung phù hợp các chỉ tiêu hoá lý, cảm quan 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác