Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu tập thể “Mây tre An Khê” cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre trên địa bàn phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 07-04-2023 10:23, Lượt xem: 102

Tên đề tài "Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu tập thể “Mây tre An Khê” cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre trên địa bàn phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng
- Sản phẩm chính đề tài:
+ Báo cáo điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Mây tre An Khê” trên địa bàn phường An Khê, thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo tra cứu thông tin sở hữu trí tuệ, khả năng bảo hộ của nhãn hiệu
+ Mẫu nhãn hiệu tập thể “Mây tre An Khê”- Bộ nhận diện thương hiệu cơ bản.
+ Bộ quy trình nội bộ về quản lý và sử dụng NHTT.
+ Hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHTT cho NHTT “Mây tre An Khê” được cục SHTT xác nhận ngày nhận đơn.
+ Đĩa DVD lưu trữ toàn bộ các báo cáo, sản phẩm trung gian và toàn bộ cơ sở dữ liệu, của nhiệm vụ.
+ Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hoàn chỉnh

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác