Ứng dụng công nghệ giám sát trực tuyến và triển khai số hóa hồ sơ phục vụ công tác quản lý, đảm bảo an toàn cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-12-2022 11:34

Tên đề tài "Ứng dụng công nghệ giám sát trực tuyến và triển khai số hóa hồ sơ phục vụ công tác quản lý, đảm bảo an toàn cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

- Đồng Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Thuận và ThS. Nguyễn Thành Đạt​
- Sản phẩm chính đề tài: 
+ Báo cáo chuyên đề “Phân tích, đánh giá, đề xuất phương án lắp đặt camera giám sát trực tuyến để tổ chức triển khai và chia sẽ địa chỉ đường truyền tín hiệu đến Sở Xây dựng”;
+ Báo cáo chuyên đề "Nghiên cứu, đánh giá ứng dụng GIS (mã nguồn mở) để xây dựng khung dữ liệu hệ thống camera giám sát và hồ sơ được số hóa phục vụ theo dõi trực tuyến công tác vận hành cầu trục tháp thi công công trình" ;
+ Báo cáo chuyên đề “Đánh giá kết quả thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống và hướng dẫn sử dụng WebGIS, quy trình quản lý, theo dõi camera giám sát, số hoá dữ liệu liên quan”;
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác