Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn Bacillus licheniformis TT01 sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý mùi hôi trong trại nuôi chim cút tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 09-11-2022 13:01

Tên đề tài "Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn Bacillus licheniformis TT01 sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý mùi hôi trong trại nuôi chim cút tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: TS. ĐOÀN THỊ VÂN​
- Sản phẩm chính đề tài: 
+ Báo cáo chuyên đề “Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật từ chủng Bacillus licheniformic TT01 để xử lý mùi hôi trại chăn nuôi chim cút”.
+ Báo cáo chuyên đề ”Quy trình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật sản xuất từ chủng Bacillus licheniformis TT01 xử lý mùi hôi trại nuôi chim cút”.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác