Nghiên cứu tạo màng nanocomposite ứng dụng trong bảo quản thực phẩm
Đăng ngày 04-04-2022 11:18, Lượt xem: 115

- Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: TS. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG​
- Sản phẩm chính đề tài:
+ Quy trình công nghệ tạo 3 loại màng composite.
+ Quy trình công nghệ tạo 3 loại màng nanocomposite.
+ Quy trình công nghệ phủ màng cho 3 loại sản phẩm thực phẩm
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác