Giải pháp chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ quy hoạch hiện có về hệ VN2000 phục vụ quy hoạch và quản lý phát triển đô thị Đà Nẵng
Đăng ngày 25-03-2022 15:26

- Cơ quan chủ trì: Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: KS. DƯƠNG BÌNH AN​
- Sản phẩm chính đề tài:
+ Quy trình kỹ thuật chuyển hệ tọa độ bản đồ từ hệ HN72 về hệ VN2000.
+ Đề xuất các giải pháp quản lý thống nhất hệ thống bản đồ quy hoạch xây dựng cho thành phố Đà Nẵng.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác