Nâng cấp và cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên gia thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 31-10-2022 10:04

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: CN. HUỲNH THỊ LỜI​
- Sản phẩm chính đề tài: 

+ Báo cáo kỹ thuật phần mềm “Phân tích mô đun phần mềm nâng cấp và cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên gia thành phố Đà Nẵng”.

+ Phần mềm CSDL chuyên gia được nâng cấp và cập nhật.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác