Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 và một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần trên đội ngũ cán bộ ngành y tế tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 23-07-2021 11:25

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế
- Chủ nhiệm đề tài: BS Ngô Thị Kim Yến
- Sản phẩm chính đề tài: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác